Badanie potrzeb kulturalnych pleszewskiej młodzieży

Od 2021 roku pleszewska biblioteka prowadzi szeroko zakrojone badania lokalnej społeczności dotyczące potrzeb kulturalnych w ramach projektu „Stacja Biblioteka – tu jesteś u siebie!”.

W 2022 oku kontynuowano zarówno szkolenia pracowników w tym zakresie, jak i poszerzono grupę osób, z którymi rozmawiano o ich wyborach kulturalnych czy oczekiwaniach względem instytucji kultury w mieście.

W czerwcu zaproszono młodzież z Niepublicznego Liceum w Pleszewie oraz z Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie na spotkanie z Jakubem Walczykiem, socjologiem, pracownikiem Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. W wydarzeniu uczestniczyli również pracownicy biblioteki, którzy obserwowali, w jaki sposób można przeprowadzić animacyjne metody badawcze, które są idealnym narzędziem do poznania potrzeb kulturalnych młodych ludzi. Jedną z metod było mapowanie, podczas którego młodzież zaznaczyła m.in. kluczowe dla nich miejsca na mapie Pleszewa.

Informacje i spostrzeżenia, zebrane podczas rozmów z młodzieżą pozwoliły bibliotekarzom na ustalenie wstępnych kierunków działań, które skierowane zostaną dla nich w najbliższym czasie.

 

Wydarzenie zostało zrealizowane przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Pleszewie w ramach realizacji projektu „Stacja Biblioteka – tu jesteś u siebie!” dofinasowanego ze środków MKiDN w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Priorytet 4.1. BLISKO Biblioteka|Lokalność|Inicjatywy|Społeczność|Kooperacja|Oddolność.

Projekt “Stacja Biblioteka – tu jesteś u siebie!”, dofinansowano ze środków  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  2.0 na lata 2021-2025

Logotypu Ministerstwa Kultury, Narodowego Centrum Kultury oraz Programu Rozwoju Czytelnictwa