Siedziba Biblioteki z zewnątrz

Polityka prywatności i cookie

Polityka cookies

O naszej polityce cookie.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które służą do przechowywania niewielkich porcji informacji. Pliki cookie są przechowywane na Twoim urządzeniu, gdy strona jest ładowana w Twojej przeglądarce. Te pliki cookie pomagają nam w prawidłowym funkcjonowaniu strony internetowej, zwiększeniu bezpieczeństwa strony internetowej, zapewnieniu lepszego doświadczenia użytkownika oraz zrozumieniu, jak działa strona internetowa i przeanalizowaniu, co działa i gdzie wymaga poprawy.

Zarządzanie cookie.

 

Czym są cookie ?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które służą do przechowywania niewielkich porcji informacji. Pliki cookie są przechowywane na Twoim urządzeniu, gdy strona jest ładowana w Twojej przeglądarce. Te pliki cookie pomagają nam w prawidłowym funkcjonowaniu strony internetowej, zwiększeniu bezpieczeństwa strony internetowej, zapewnieniu lepszego doświadczenia użytkownika oraz zrozumieniu, jak działa strona internetowa i przeanalizowaniu, co działa i gdzie wymaga poprawy.

 

Jak wykorzystujemy cookie?

Podobnie jak większość usług online, nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie pierwszej strony i pliki cookie stron trzecich do wielu celów. Własne pliki cookie są w większości niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny i nie gromadzą żadnych danych osobowych użytkownika.

Pliki cookie stron trzecich używane na naszych stronach internetowych służą głównie do zrozumienia, jak działa strona internetowa, w jaki sposób wchodzisz w interakcję z naszą stroną internetową, zapewniamy bezpieczeństwo naszych usług, dostarczanie reklam, które są dla Ciebie odpowiednie, a w sumie zapewniają lepsze i ulepszone doświadczenie użytkownika i pomóc przyspieszyć przyszłe interakcje z naszą witryną.

 

Jakich typów cookie używamy?

Pliki cookie używane na naszej stronie internetowej są pogrupowane w następujące kategorie:

 

Jak może Pani/Pan  zarządzać swoimi ustawieniami cookie?

Możesz zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi plików cookie, klikając przycisk „Ustawienia” i włączając lub wyłączając kategorie plików cookie w wyskakującym okienku zgodnie ze swoimi preferencjami.

Jeśli zdecydujesz się zmienić swoje preferencje później podczas sesji przeglądania, możesz kliknąć kartę „Polityka cookie” na ekranie. Spowoduje to ponowne wyświetlenie informacji o zgodzie, umożliwiając zmianę preferencji lub całkowite wycofanie zgody.

Oprócz tego różne przeglądarki udostępniają różne metody blokowania i usuwania plików cookie używanych przez strony internetowe. Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby zablokować/usunąć pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat zarządzania i usuwania plików cookie, odwiedź wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.

Polityka prywatności

Podstawy

Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności zawartej na stronie internetowej pod adresem biblioteka.pleszew.pl, której administratorem jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy z siedzibą w Pleszewie 63-300, przy ul. Kolejowej 1, (zwaną dalej „Biblioteką”).
Celem Polityki jest określenie zasady, sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od użytkowników strony internetowej, a także zawiera informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do udostępnionych przez nich danych osobowych.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając nam jakichkolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.
Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając niniejszą stronę (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), użytkownik przechodzi w obszar, gdzie nie obowiązuje niniejsza polityka prywatności. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.

Cel przetwarzania danych osobowych

Biblioteka informuje każdą osobę, której dane przetwarza o celu tego przetwarzania.
Biblioteka wykorzystuje dane osobowe wyłącznie we wskazanych celach. W szczególności:
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę w celu objętym tą zgodą,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO w związku z zawartą umową w celu jej realizacji, w tym celu współpracy z dostawcami i podmiotami współpracującymi z Biblioteką,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie i celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas, w tym utrzymywania z Państwem relacji biznesowych lub prowadzenia dozwolonego prawem marketingu usług i produktów Biblioteki,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie.
Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub ustania celu dla jakiego dane zostały zgromadzone. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie dłużej jednak niż do upływu terminu w którym Biblioteka może dochodzić roszczeń związanych z zawartą umową, chyba, że z ustawy o rachunkowości wynika dłuższy okres.

Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

Biblioteka zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.
Biblioteka dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:
zgodne z prawem, rzetelne i przejrzyste,
zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach;
prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów, w których dane te są przetwarzane;
przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych;
nie transferowane bez odpowiedniej ochrony do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowych.

Uprawnienia osób fizycznych

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Bibliotekę przysługują następujące prawa:
uzyskania informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych,
prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia i zmiany,
prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
prawo do przenoszenia danych
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w usprawiedliwionych celach Biblioteki jako administratora danych, w tym marketingu bezpośredniego jego produktów i usług oraz profilowania, a także prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
Biblioteka zastrzega, że w przypadku braku możliwości identyfikacji osoby, na przykład w związku z zakresem podanych przez nią danych, może odmówić podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą informując o tym tą osobę, chyba że osoba ta dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.
Biblioteka informuje, że nie ma obowiązku usunięcia danych („prawa do bycia zapomnianym”) w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do:
korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,
wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych,
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Osoba, której dane przetwarza Biblioteka może skorzystać z prawa do informacji i dostępu do danych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, udzielić koniecznych informacji.

Prawo do skargi

W każdym przypadku uznania, że jej prawa wynikające z przepisów prawa i niniejszej polityki prywatności są naruszane osobie fizycznej przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twoje prawa

Możesz otrzymać przechowywane przez nas Twoje dane, edytować te dane lub skorzystać z „prawa do bycia zapomnianym”. W tym celu skontaktuj się z nami (dział „Kontakt”)