Siedziba Biblioteki z zewnątrz

Questy

Informacja ogólna o Questach

Rozwiązywanie questów to fantastyczny sposób na spędzanie wolnego czasu, zarówno rodzinnie, jak i z przyjaciółmi bądź indywidualnie. Questy, które przygotowujemy dotyczą naszego miasta, historii czy ciekawostek z nimi związanych. Stworzyliśmy nawet questy dla miłośników jednośladów, które wykorzystywaliśmy już w czasie bibliotecznych rajdów rowerowych.

Aktualnie w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Pleszew dostępne są cztery questy: Śladami historii Pleszewa,  Wędrówki śladami 70 p.p, Rowerowa Wyprawa, Spacer po stacji kultury.

Galeria

Aktualne questy

Quest „Śladami historii Pleszewa”

Opis

Quest zatytułowany “Śladami historii Pleszewa” opracowany został przez Sławomira Derę i Bartosza Biernackiego, pracowników Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew i skierowany jest do wszystkich, bez względu na wiek.

Gra pozwala przenieść się w czasie i z niewielką pomocą wyobraźni odbyć spacer po Pleszewie sprzed lat, a przy tym dobrze się bawić i spędzić aktywnie czas na świeżym powietrzu. Pleszewski Quest stanowi doskonałą promocję miasta i atrakcyjną pomoc w jego poznawaniu.

 

Jak korzystać z Questu?

Do udziału w grze potrzebny jest folder z mapką i oznaczonym miejscem startu. Umożliwia ona poruszanie się po mieście, według wskazówek umieszczonych w tekście i rozwiązywanie po drodze szeregu zagadek związanych z historią miasta. Każda rozwiązana zagadka premiowana jest literką, stanowiącą część hasła, potrzebnego do poznania szyfru, umożliwiającego dotarcie do ukrytego na terenie miasta skarbu.

Skąd wziąć folder / pobieranie?

Tekst gry do samodzielnego wydruku należy pobrać samodzielnie (poniżej).

Kliknij, aby pobrać materiał questowy (PDF)

Quest „Śladami pleszewskiego 70 p.p.”

Opis

W ramach realizacji projektu “Biblioteka przewodnikiem po historii” pleszewska biblioteka opracowała i wydała drugi już quest związany z historią Pleszewa.

Quest jest rodzajem gry terenowej , polegającej na stworzeniu nieoznakowanego szlaku, którym wędruje się, kierując się wskazówkami zamieszczonymi w wierszowanym tekście. Na końcu szlaku umieszczona jest pieczątka, której stempel na ulotce potwierdza przejście trasy i ukończenie gry.

Plansza reklamowa questu wędrówki śladami 70 p.p.

Jak korzystać z Questu?

Do udziału w grze potrzebny jest folder z mapką i oznaczonym miejscem startu. Umożliwia ona poruszanie się po mieście, według wskazówek umieszczonych w tekście i rozwiązywanie po drodze szeregu zagadek związanych z historią miasta. Każda rozwiązana zagadka premiowana jest literką, stanowiącą część hasła, potrzebnego do poznania szyfru, umożliwiającego dotarcie do ukrytego na terenie miasta skarbu.

Skąd wziąć folder ?

Można go otrzymać w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy.

Quest „Rowerowa wyprawa”

Opis

W ramach realizacji projektu „Biblioteczne podróże w czasie” Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie pełniąca zadania powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu pleszewskiego opracowała i wydała trzeci już quest związany z historią Pleszewa i okolic. Jest to jednocześnie pierwszy w powiecie pleszewskim quest rowerowy.

Quest „Rowerowa wyprawa w przeszłość Pleszewa i okolic” pozwala na poznanie ciekawostek historyczno-przyrodniczych wzdłuż 28 kilometrowej trasy Pleszew – Kowalew – Fabianów – Lutynia – Suchorzew – Pleszew.

Trasa rozpoczyna się przy bibliotece – na zrewitalizowanych terenach wokół byłego dworca PKP. Mini-opowieści zawarte w queście dotyczą m.in. historii kolei w Pleszewie, zadrzewień śródpolnych w gminie Dobrzyca czy kościołów w Lutyni i Kowalewie.

Jak korzystać z Questu?

Do udziału w grze potrzebny jest folder z mapką i oznaczonym miejscem startu. Umożliwia ona poruszanie się po mieście, według wskazówek umieszczonych w tekście i rozwiązywanie po drodze szeregu zagadek związanych z historią miasta. Każda rozwiązana zagadka premiowana jest literką, stanowiącą część hasła, potrzebnego do poznania szyfru, umożliwiającego dotarcie do ukrytego na terenie miasta skarbu.

Skąd wziąć folder / pobieranie?

Tekst gry do samodzielnego wydruku należy pobrać samodzielnie (poniżej).

Kliknij, aby pobrać materiał questowy (PDF)

Quest „Spacer po pleszewskiej stacji kultury”

Opis

Kolejnym questem wydanym w 2020 roku przez pleszewską bibliotekę jest ” Spacer po pleszewskiej stacji kultury”.

„Spacer po pleszewskiej stacji kultury” rozpoczyna się przy siedzibie Biblioteki Publicznej i wiedzie przez zrewitalizowane tereny wokół byłego dworca PKP.

Opracowanie i wydanie 1500 ulotek questowych zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu “Promocja czytelnictwa”.

Jak korzystać z Questu?

Do udziału w grze potrzebny jest folder z mapką i oznaczonym miejscem startu. Umożliwia ona poruszanie się po mieście, według wskazówek umieszczonych w tekście i rozwiązywanie po drodze szeregu zagadek związanych z historią miasta. Każda rozwiązana zagadka premiowana jest literką, stanowiącą część hasła, potrzebnego do poznania szyfru, umożliwiającego dotarcie do ukrytego na terenie miasta skarbu.

Skąd wziąć folder / pobieranie?

Tekst gry do samodzielnego wydruku należy pobrać samodzielnie (poniżej).

Kliknij, aby pobrać materiał questowy (PDF)