Siedziba Biblioteki z zewnątrz

Historia

Historia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie

Decyzja o utworzeniu biblioteki w Pleszewie zapadła dnia 11 maja 1948 roku na posiedzeniu Miejskiej Rady Narodowej. Został utworzony wówczas 8-osobowy Komitet Biblioteczny w składzie: przewodniczący M. Dohnal, z-ca przewodniczącego M. Wrocławkowa, członkowie E. Kaczmarek, S. Kosmala, D. Malinowski, ks. K. Niesiołowski, E. Łokietek, R. Biadała.

Pierwszym bibliotekarzem pracującym społecznie był Stefan Łagodziński, który raz w tygodniu wypożyczał książki. W 1948 roku zorganizowano również sieć biblioteczną we wsiach: Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki, Gołuchów, Taczanów.
Powstanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pleszewie w 1956 roku było bezpośrednio związane z administracyjnym wyodrębnieniem powiatu pleszewskiego. W 1974 roku powiat pleszewski obsługiwało poza PiMBP i filią literatury społeczno-politycznej w Pleszewie 6 bibliotek gminnych, 11 filii bibliotecznych i 100 punktów bibliotecznych.

Pierwsze lokum dla biblioteki znaleziono w Magistracie. Oddano tam do użytku pomieszczenie, które zaopatrzono w odpowiedni sprzęt biblioteczny. W 1958 roku PiMBP w Pleszewie została przeniesiona z małego lokalu w Rynku do byłego Domu Oświatowego TCL przy ul. Sienkiewicza 39, gdzie zajęła cztery pomieszczenia, w których utworzono wypożyczalnię dla dorosłych (od 1962 roku z wolnym dostępem do półek), w 1960 roku powstał oddział dziecięcy, a w 1963 roku otwarto czytelnię (15 miejsc, księgozbiór podręczny i czasopisma).

Po wielu staraniach dyrekcji biblioteki o nowy budynek, władze samorządowe we wrześniu 1998 roku oddały bibliotece w użytkowanie pawilon przy ul. Słowackiego 19 A.

Od 2000 roku biblioteka mieści się w nowym budynku, zapewniając pełną obsługę biblioteczną mieszkańcom miasta, gminy i powiatu pleszewskiego, dostosowanym do obsługi osób niepełnosprawnych.

Dnia 14 grudnia 2000 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowej siedziby przy udziale władz miejskich, powiatowych i zaproszonych gości. Podpisano również Porozumienie pomiędzy Zarządem Miasta i Gminy a Zarządem Powiatu Pleszewskiego w zakresie powierzenia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pleszewskiego.

W 2004 roku, po 45 latach pracy, odeszła na emeryturę dyrektor BPMiG mgr Ewa Szpunt. Nowym dyrektorem biblioteki została mgr Elżbieta Mielcarek.

16 listopada 2018 r. nastąpiło otwarcie nowej siedziby biblioteki po byłym dworcu PKP przy ul. Kolejowej 1. Przecięcia wstęgi dokonali Burmistrz Marian Adamek, Przewodniczący Rady Miasta Olgierd Wajsnis, Dyrektor Biblioteki Elżbieta Mielcarek oraz przedstawicielka czytelników Janina Molińska.

Nowa przestrzeń dała bibliotece wiele nowych możliwości i umocniła jej pozycję na kulturalnej mapie miasta.

W październiku 2019 roku biblioteka hucznie obchodziła jubileusz swojego 70-lecia. Wśród gości urodzinowego świętowania, które trwało przez cały tydzień, byli m.in. Robert Makłowicz i Artur Barciś.

Z końcem marca 2021 roku na emeryturę, po 17 latach zarządzania instytucją, przeszła Elżbieta Mielcarek, a na stanowisku dyrektorki biblioteki 1 kwietnia zastąpiła ją Zuzanna Musielak-Rybak.

Galeria zdjęć

Siedziba przy ulicy Sienkiewicza

Budynek biblioteki przy ul. Sienkiewicza

Budynek biblioteki przy ul. Sienkiewicza

Pomieszczenie wypożyczalni w bibliotece przy ul. Sienkiewicza (1974)

Pomieszczenie wypożyczalni w bibliotece przy ul. Sienkiewicza (1974)

Spotkanie z K. Bilińskim (1974)

Spotkanie z K. Bilińskim (1974)

Spotkanie autorskie z Marianem Cezarym Abramowiczem (1993)

Spotkanie autorskie z Marianem Cezarym Abramowiczem (1993)

Siedziba przy ulicy Słowackiego

Budynek biblioteki przy ul. Słowackiego

Budynek biblioteki przy ul. Słowackiego

Otwarcie nowej siedziby biblioteki przy ul. Słowackiego 19a (2000)

Otwarcie nowej siedziby biblioteki przy ul. Słowackiego 19a (2000)

Siedziba przy ulicy Kolejowej

Otwarcie nowej siedziby biblioteki (16.11.2018)

Otwarcie nowej siedziby biblioteki (16.11.2018)

Otwarcie nowej siedziby biblioteki (16.11.2018)

Otwarcie nowej siedziby biblioteki (16.11.2018)

Otwarcie nowej siedziby biblioteki (16.11.2018. Na pierwszym planie od lewej: ówczesna dyrektor E. Mielcarek oraz jej poprzedniczka E. Szpunt

Otwarcie nowej siedziby biblioteki (16.11.2018)

Otwarcie nowej siedziby biblioteki (16.11.2018)

Budynek biblioteki przy ul. Kolejowej 1 (sierpień 2020)

Budynek biblioteki przy ul. Kolejowej 1 (sierpień 2020)

Budynek biblioteki przy ul. Kolejowej 1 (sierpień 2020)

Budynek biblioteki przy ul. Kolejowej 1 (sierpień 2020)

Budynek biblioteki przy ul. Kolejowej 1 (sierpień 2020)

Budynek biblioteki przy ul. Kolejowej 1 (sierpień 2020)

Budynek biblioteki przy ul. Kolejowej 1 (sierpień 2020)

Budynek biblioteki przy ul. Kolejowej 1 (sierpień 2020)

Z okazji jubileuszy 70-lecia Biblioteki, kwiaty Elżbiecie Mielcarek (z prawej) wręczyła Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew Izabela Świątek

Obchody 70-lecia BPMiG.

Obchody 70-lecia BPMiG zakończyła biesiada z Robertem Makłowiczem(na zdjęciu z prawej). Zdjęcie przedstawia rozmowę Zuzanny Musielak - Rybak z Robertem Makłowiczem

Obchody 70-lecia BPMiG zakończyła biesiada z Robertem Makłowiczem (z prawej)

Na zdjęciu Zuzanna Musielak - Rybak - obecny dyrektor BPMiG

Zuzanna Musielak-Rybak  od 1 kwietnia 2021 roku jest dyrektorem BPMiG.