Siedziba Biblioteki z zewnątrz

Tekst odczytywany maszynowo

O bibliotece

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie jest samorządową instytucją kultury. Działa na podstawie obowiązującego prawa i statutu. Posiada własną osobowość prawną.

Organizatorem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie jest Miasto i Gmina Pleszew. Na mocy porozumienia zawartego z Zarządem Powiatu Pleszewskiego, biblioteka pełni także zadania biblioteki powiatowej dla mieszkańców powiatu pleszewskiego.

Biblioteka jako instytucja kultury podlega wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury. Jej główną siedzibą jest miasto Pleszew, a teren jej działania obejmuje powiat pleszewski.

Biblioteka prowadzi działalność polegającą na udostępnianiu księgozbioru dla czytelników dorosłych i dzieci. Prowadzi także działalność edukacyjną i animacyjną związaną z promocją czytelnictwa i zagospodarowaniem czasu wolnego osób dorosłych, w tym seniorów, a także dzieci i młodzieży.

Współpracujemy na różnych polach z innymi instytucjami kultury z terenu powiatu pleszewskiego, z bibliotekami z całej Wielkopolski, a także z licznymi stowarzyszeniami czy grupami nieformalnymi.

Jak się skontaktować z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Pleszewie?

W jakich godzinach pracujemy?

Poniedziałek: 9.00 – 18.00

Wtorek: 9.00 – 18.00

Środa: 9.00 – 14.00

Czwartek: 9.00 – 18.00

Piątek: 9.00 – 18.00

Sobota: 9.00 – 14.00

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Aby skutecznie komunikować się z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Pleszewie, osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:

  • skontaktować się z biblioteką osobiście, telefonicznie lub mailowo, sygnalizując potrzebę skorzystania z pomocy osoby posługującej się Polskim Językiem Migowym
  • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie, ul. Kolejowa 3, 63-300 Pleszew

Wszystkie najważniejsze informacje dotyczące korzystania z biblioteki znajdują się w filmie dostępnym w Polskim Języku Migowym.

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych:

Wejście do biblioteki znajduje się od strony peronu, naprzeciwko torów.  Jest wyposażone w podjazd dla wózków wraz z poręczą. Budynek składa się z parteru i dwóch pięter. Na wyższe kondygnacje można dostać się windą, dostępną w holu biblioteki. Po wejściu do biblioteki, po prawej stronie mieści się dział dziecięcy wraz z salą zabaw, a dalej winda i klatka schodowa, którą także można przejść na pierwsze i drugie piętro. Po lewej stronie znajdują się, kolejno: toaleta, korytarz prowadzący do wypożyczalni dla dorosłych oraz szatnia z zamykanymi szafkami. Na pierwszym piętrze, kierując się w prawo, znajdziemy pomieszczenie instruktora, a dalej czytelnię wraz ze stanowiskami komputerowymi i salę widowiskową. Idąc w lewo, od klatki schodowej, dojdziemy do części administracyjnej, gdzie znajduje się dział gromadzenia i opracowania zbiorów, a za nim gabinet dyrektora, księgowość, toaleta i pomieszczenie socjalne. Na drugim piętrze po prawej mieści się sala klubowa, gdzie dostępna jest też kolejna toaleta, a po lewej sala multimedialna.  Osoby, które tego potrzebują, mogą wejść na teren biblioteki z psem asystującym. W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić telefonicznie lub mailowo. Można też skorzystać z pomocy pracownika w czasie poruszania się po bibliotece i korzystania z oferty, zgłaszając tę potrzebę pod numerem telefonu  62 74 28 358 wew. 16.