Zdjęcie przedstawia budynek biblioteki od strony północnej

Biblioteka powiatowa – informacje ogólne

Informacje ogólne

Od 2000 roku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie pełni zadania powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pleszewskiego na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu a Zarządem Miasta i Gminy.
W ramach realizacji porozumienia biblioteka powiatowa współpracuje z bibliotekami gminnymi m.in. w zakresie gromadzenia i opracowania zbiorów bibliotecznych, tworzenia komputerowej bazy katalogowej, opracowania analiz i rocznych sprawozdań, pośrednictwa w wypożyczeniach bibliotecznych dla mieszkańców powiatu, organizowania szkoleń dla pracowników merytorycznych oraz organizowania imprez i konkursów o charakterze powiatowym.

Wybrane działania w ramach realizacji przez BPMiG zadań powiatowych

Powiatowy System Biblioteczny

Biblioteka powiatowa na bieżąco diagnozuje i monitoruje stan informatyzacji w bibliotekach publicznych powiatu pleszewskiego.

W 2005 roku zainicjowała stworzenie Centralnego Katalogu Bibliotek Publicznych powiatu Pleszewskiego zw. Powiatowym Systemem Bibliotecznym (zakup oprogramowania dla wszystkich bibliotek oraz serwera do przechowywania danych).

Obecnie zadaniem biblioteki powiatowej jest nadzór nad systematycznym i prawidłowym powstawaniem elektronicznych baz danych przez biblioteki gminne, z jednoczesnym uwzględnieniem możliwości kadrowych i sprzętowych w danej bibliotece oraz zapewnienie bezpieczeństwa przechowywania danych.

BPMIG zapewnia prawidłowe funkcjonowanie systemu (coroczne opłaty serwisowe dla producenta oprogramowania, zakup modułów umożliwiających rozszerzenie usług informatycznych bibliotek tj. wypożyczanie zbiorów, usługa zamawiania i rezerwacji książek on-line).

Katalogi online

Przejście do systemu „Sowa”

Kliknij w wybrany przycisk poniżej. Zostaniesz przeniesiony na stronę internetową systemu „Sowa”, gdzie znajdują się katalogi bibliotek Powiatu Pleszewskiego.  Aby wrócić na stronę Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie musisz użyć przycisku „wstecz” przeglądarki (strzałka skierowana w lewo w lewym górnym rogu okna przeglądarki).

Przejście do systemu „w bibliotece”

Kliknij w wybrany przycisk poniżej. Zostaniesz przeniesiony na stronę internetową systemu „w bibliotece”, gdzie znajdują się katalogi bibliotek Powiatu Pleszewskiego.  Aby wrócić na stronę Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie musisz użyć przycisku „wstecz” przeglądarki (strzałka skierowana w lewo w lewym górnym rogu okna przeglądarki).

Bibliografia regionalna Powiatu Pleszewskiego

“Bibliografia Regionalna Powiatu Pleszewskiego” opracowywana jest w Dziale Instrukcyjno-Metodycznym w BPMiG w Pleszewie.

Rejestruje artykuły publikowane w prasie ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej; książki i broszury; czasopisma lokalne, samorządowe i parafialne; mapy i plany; ważniejsze dokumenty życia społecznego i dokumenty elektroniczne.

Zakres tematyczny bibliografii jest wszechstronny, uwzględnia materiały z wszystkich dziedzin życia dot. regionu powiatu pleszewskiego. Podstawowym kryterium doboru jest wartość informacyjna publikacji. Selekcji podlegają m.in. materiały dot. zdarzeń bieżących, relacji z imprez, wyników sportowych.
Komputerowa baza danych zawiera opisy publikacji wydanych po 2001 roku.

Do 2001 roku bibliografia prowadzona była w wersji tradycyjnej kartoteki regionalnej i w tej formie jest dostępna jest w czytelni naukowej BPMiG w Pleszewie.

Baza online

Przejście do bazy bibliografii regionalnej

Kliknij w wybrany przycisk poniżej. Zostaniesz przeniesiony na podstronę „Bibliografia regionalna Powiatu Pleszewskiego”  na niniejszej stronie internetowej.

Seminaria i szkolenia organizowane dla bibliotekarzy Powiatu Pleszewskiego przez bibliotekę powiatową

Przejście do bazy relacji

Kliknij w wybrany przycisk poniżej. Zostaniesz przeniesiony na podstronę „Seminaria i szkolenia bibliotekarzy”  na niniejszej stronie internetowej.