Siedziba Biblioteki z zewnątrz

Lekcje biblioteczne

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pleszew organizuje lekcje biblioteczne, których uczestnikami są zorganizowane grupy z różnych typów szkół. Tematyka zajęć dostosowana jest różnorodna – od zajęć przybliżających zasady korzystania z biblioteki, ofertę zarówno zbiorów jak i usług, po lekcje popularyzujące wiedzę o regionie

Oferta lekcji bibliotecznych dla młodzieży

Klasy VII-VIII

1. Co mi wolno, a czego nie – o prawie autorskim (ok. 60 minut)
2. „Jak znaleźć i wykorzystać informacje?” (ok. 60 minut)

Oferta dla młodszych znajduje się w Tutaj

Kontakt i rezerwacja

Termin należy rezerwować z wyprzedzeniem w Dziale Dziecięcym osobiście lub telefonicznie  – 62 742 83 58 wew. 15

Osoba do kontaktu: Paulina Marciniak

Galeria