Siedziba Biblioteki z zewnątrz

Tydzień Zakazanych Książek

Pleszewska biblioteka chętnie włącza się w akcję czytelniczą w ramach Tygodnia Zakazanych Książek, przygotowując z tej okazji wystawy bądź inicjatywy realizowane w sieci.

Tydzień Zakazanych Książek (Banned Books Week) wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych i jest ściśle związany z pierwszą poprawką do amerykańskiej Konstytucji, która mówi o wolności słowa. Jest to jedno z tych praw, do których Amerykanie przywiązują duże znaczenie. Prawo do wolności słowa traktują bardzo poważnie, jako prawo podstawowe, w pewien sposób są z niego dumni – jako z uosobienia ich wolności. Chcemy, aby Tydzień Zakazanych Książek był nie tylko akcją uświadamiającą, ale żeby był okazją do zainteresowania ciekawymi przypadkami z historii literatury, zachęcił do czytania, także książek, którym przypięto łatkę niepoprawności politycznej, obyczajowej…

Galeria