Wyjazd studyjny bibliotekarzy i partnerów

22 czerwca 2022 r. pleszewska biblioteka zorganizowała wizytę studyjną bibliotekarzy z bibliotek publicznych powiatu pleszewskiego do bibliotek w Kleczewie i Koninie.

Celem wyjazdu było upowszechnianie sprawdzonych rozwiązań w środowisku w zakresie usług dla różnych grup mieszkańców, wymiana doświadczeń, integracja środowiska bibliotekarzy i nawiązanie nowych kontaktów zawodowych. Ważną kwestią była wymiana informacji na temat działań w zakresie rozpoznawania potrzeb i potencjału kulturowego lokalnej społeczności, dzięki czemu możliwe jest podejmowanie współpracy i inicjowanie działań kulturalnych wokół biblioteki.

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie zaprezentowała m.in. działalność placówki skierowaną dla dzieci i ich rodziców. Kleczewska książnica jest beneficjentem wielu projektów, dlatego też jej doświadczenia i działania są niezwykle inspirujące.

Kolejnym punktem wyjazdu była wizyta w filii biblioteki kleczewskiej w Budzisławiu Kościelnym, przy której funkcjonuje Izba Pamięci Wsi, Młynarstwa i Rolnictwa. Zwiedzanie zabytkowego młyna czy przejście pszczelarską ścieżką edukacyjną uzmysłowiło bibliotekarzom, w jaki sposób można wykorzystać unikatowy potencjał danego miejsca w promowaniu lokalnej kultury.

Wizyta w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie była okazją do rozmów o różnorodnych formach promocji czytelnictwa. Nie zabrakło także tematów zw. z organizacyjnymi aspektami pracy bibliotek – chociażby kwestią ubytkowania książek czy ewidencjonowaniem nieksiążkowych zbiorów biblioteki.

Zarówno biblioteka w Kleczewie jak i Koninie są beneficjentami Programu BLISKO, a wyjazd
studyjny był okazją do rozmów na temat realizacji projektów w poszczególnych bibliotekach i dobrych praktyk, które zainicjował Program.

Wyjazd studyjny organizowany jest w ramach realizacji projektu „Stacja Biblioteka – tu jesteś u siebie”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie BLISKO.

Projekt “Stacja Biblioteka – tu jesteś u siebie!”, dofinansowano ze środków  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  2.0 na lata 2021-2025

Logotypu Ministerstwa Kultury, Narodowego Centrum Kultury oraz Programu Rozwoju Czytelnictwa