Siedziba Biblioteki z zewnątrz

Rok 2019

Spis książek wydanych w roku 2019 i dostępnych w BPMiG w Pleszewie.

1. Cmentarze Ziemi Dobrzyckiej / Kazimierz Balcer. – Dobrzyca : Towarzystwo Miłośników Ziemi Dobrzyckiej, 2019.

2. Dzień w dzień / Maria Korzeniewska. – Pleszew, 2019.

3. Gołuchów : Perła Południowej Wielkopolski. – Gołuchów : Samorząd Gminy Gołuchów , Gołuchowskie Centrum Kultury “Zamek” w Gołuchowie, 2019.
Kolekcjonerzy i artyści z dworów i pałaców / pod redakcją Stanisława Borowiaka. – Dobrzyca : Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy, 2019. (Studia i Materiały Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy ; t. 6)

4. Kuchary, Macew, Popówek dawniej i dziś / Stanisław Małyszko. – Gołuchów : Gmina Gołuchów; Gołuchowskie Centrum Kultury „Zamek”, 2019.

5. Najstarsze dzieje Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marcina Biskupa w Kuczkowie do nocy 2/3 sierpnia 1922 roku (Sanktuarium Matki Bożej z Dzieciątkiem w Kuczkowie)/ ks. dr Adam Jan Zmuda. – Pleszew : Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne, Muzeum Regionalne w Pleszewie, 2019.

6. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Tursko” : historia i współczesność / Elżbieta Kłakulak, Tomasz Karoń. – Gołuchów ; [Częstochowa] : Wydawnictwo Precjoza, 2019.

7. Rocznik Kaliski. T.45 / redakcja Monika Sobczak-Waliś ; Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Kaliszu. – Kalisz : Urząd Miejski w Kaliszu, 2019.

8. Rocznik Pleszewski 2018. – Pleszew : Muzeum Regionalne w Pleszewie, 2019

9. Śladami przeszłości / opracowała Katarzyna Zawada – Żegocin : Stowarzyszenie Miłośników Wsi Żegocin , 2019

10. Tkam : z przewodnikiem na drogach w Tatrach / Maria Mikołajczak – Pleszew : Maria Mikołajczak, 2019.

11. Tradycyjne przepisy z obszaru LGD „Wspólnie dla Przyszłości” – Czermin ; Stowarzyszenie „Miłośników Sołectwa Czermin”, [2019].

12. Twarze i maski / Maria Korzeniewska. – Pleszew : Maria Korzeniewska, 2019

13. W kuchni u pleszewian : słownik języka i kultury mieszkańców powiatu pleszewskiego / pod redakcją Błażeja Osowskiego ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2019.
(Wielkopolskie Słowniki Regionalne)

14. Wielkopolska weterynaria 1919-2019 / dr Włodzimierz A. Gibasiewicz. – Poznań : Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Poznaniu ; [Stare Miasto] : Wydawnictwo Witanet, 2019.

15. Życiorysy lokalne : piszemy pleszewskie biografie / [opieka naukowa i redakcyjna: dr hab. Jerzy Borowczyk prof. UAM, mgr Borys Szumański UAM, mgr Maria Cichy, mgr Izabela Guz-Czajka]. – Wydanie I. – Pleszew ; Poznań ; Dopiewo : Wydawnictwo Rys, 2019.

16.  Kolekcjonerzy i artyści z dworów i pałaców / pod redakcją Stanisława Borowiaka. – Dobrzyca : Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy, 2019.
(Studia i Materiały Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy ; t. 6)