Siedziba Biblioteki z zewnątrz

Rok 2020

Spis książek wydanych w roku 2020 i dostępnych w BPMiG w Pleszewie

1. 10 lat Pleszewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 2010-2020 / Pleszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku; [opracowanie materiału Ewa Siekierska], – Pleszew Stowarzyszenie Pleszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku, 2020.

2. 15 lat działalności muzeum : 2005-2020 / [tekst, redakcja: Stanisław Borowiak]. – Dobrzyca : Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy, [2020].

3. Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej : Regionalny Przegląd Zespołów Folklorystycznych w latach 1979-2020 / pod redakcją Anny Gałczyńskiej. – Kalisz : Centrum Klutury i Sztuki w Kaliszu , 2020.

4. Cenne… zagrabione… utracone? : dobra kultury zagarnięte z Wielkopolskich siedzib ziemiańskich podczas okupacji niemieckiej w latach II wojny światowej : katalog wystawy / [tekst: Stanisław Borowiak]. – Dobrzyca : Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy, 2020.

5. Dom z liści czarów / Maria Korzeniewska – Pleszew : Maria Korzeniewska, 2020

6. Kanon krajoznawczy województwa wielkopolskiego / pod redakcją Włodzimierza Łęckiego. – Wydanie drugie zaktualizowane. – Poznań : Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury, 2020.

7. Ludzie polskiego samorządu – województwo wielkopolskie : trzydziestolecie restytucji polskiego samorządu terytorialnego 1990-2020 / Marek Aleksander Miros. – Wydanie 1. – Poznań : WBPiCAK, 2020

8. Pleszew w późnym średniowieczu i u progu epoki nowożytnej (koniec XIV – początek XVI wieku) / Adam Kozak ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2020. (Dziedzictwo Wielkopolski ; 5)

9. Przy polu przy drodze blisko / Maria Korzeniewska – Pleszew : Maria Korzeniewska, 2020

10. Rocznik Pleszewski 2019. – Pleszew : Muzeum Regionalne w Pleszewie, 2020

11. Rocznikowy pamiętnik 2020 Stowarzyszenia Zasłużonych dla Ziemi Pleszewskiej / Bogdan Jędrasiak ; [Stowarzyszenie Zasłużonych dla Ziemi Pleszewskiej]. – Pleszew : Stowarzyszenie Zasłużonych dla Ziemi Pleszewskiej : Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne ; 2020.

12. Zwyciężyliśmy! : obchody setnej rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego 1918-1919 / [opracowanie tekstów Stefan Drajewski]. – Wydanie 1. – Poznań : Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, 2020.