Siedziba Biblioteki z zewnątrz

Rok 2018

Spis książek wydanych w roku 2018 i dostępnych w BPMiG w Pleszewie.

1. Bronki : siostry od wykluczonych / Elżbieta Wiater – Broniszewice : Zgromadzenie Sióstr św. Dominika w Broniszewicach, [2018].

2. Dobrzyccy bohaterowie czasów napoleońskich / pod redakcją Stanisława Borowiaka. – Dobrzyca : Muzeum Ziemiaństwa Zespół Pałacowo-Parkowy, 2018.
(Studia i Materiały Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy ; t. 3)

3. Encyklopedia powstania wielkopolskiego 1918-1919 / pod redakcją Janusza Karwata i Marka Rezlera. – Poznań : Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury, 2018. (Biblioteka “Kroniki Wielkopolski”)

4. Generał Kazimierz Turno (1778-1817) i Dobrzyca jego czasów / Kazimierz Balcer, Stanisław Borowiak. – Dobrzyca : Muzeum Ziemiaństwa Zespół Pałacowo-Parkowy, 2018. (Studia i Materiały Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy ; t. 5)

5. Kiedyś coś / Maria Korzeniewska – Pleszew : Maria Korzeniewska, 2018.

6. Koła Gospodyń Wiejskich w mieście i gminie Pleszew : zarys historii / Sandra Perlińska. – Pleszew : Muzeum Regionalne w Pleszewie, 2018.

7. Kronika Ochotniczych Straży Pożarnych : Wielkopolska / [redakcja Leszek Gracz, Michał Kopiński]. – Poznań : Polska Press, oddział w Poznaniu, 2018.

8. Kulinarne podróże po Wielkopolsce : ludzie, miejsca, potrawy / [redakcja Michał Kopiński]. – [Gdańsk] ; Poznań : Polska Press. Oddział, copyright 2018.

9. Mieszkańcy województwa poznańskiego : ofiary ludobójstwa katyńskiego / Wojciech Bogajewski. – Poznań : Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury, 2018.

10. Nasze powstanie : w 100 rocznicę Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 / Marek Rezler – Szamotuły : AWR Chronica Jan Stanek, 2018.

11. Ojczyzna twoim świętym wianem / Maria Korzeniewska – Pleszew : Maria Korzeniewska, 2018.

9. Przyroda parków podworskich powiatu pleszewskiego / Przemysław Żurawlew. – Pleszew : Starostwo Powiatowe w Pleszewie, Wydział Ochrony Środowiska, 2018.

10.Rocznik Kaliski. T.44 / redakcja Monika Sobczak-Waliś ; Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Kaliszu. – Kalisz : Urząd Miejski w Kaliszu, 2018.

11. Rocznik Pleszewski 2017. – Pleszew : Muzeum Regionalne w Pleszewie, 2018.

12. Rocznikowy pamiętnik Stowarzyszenia Zasłużonych dla Ziemi Pleszewskiej / Bogdan Jędrasiak. – Pleszew : Stowarzyszenie Zasłużonych dla Ziemi Pleszewskiej : Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne, 2018.

13. Udział ziemian Wielkopolski południowo-wschodniej w powstaniu 1918-1919 roku / pod redakcją Marka Jaegera, Katarzyny Podczaskiej. – Dobrzyca : Muzeum Ziemiaństwa Zespół Pałacowo-Parkowy, 2018.
(Studia i Materiały Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy ; t. 4)

14. W hołdzie pleszewianom bohaterom niepodległości. – Pleszew : Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne, Muzeum Regionalne w Pleszewie, 2018.

15. Wielkopolanie ku Niepodległej : w stulecie zwycięskiego powstania 1918-1919 roku : listopad 2018 – lipiec 2019 : Poznań, Warszawa, Kraków, Świętochłowice, Wrocław, Zielona Góra, Gdańsk, Bydgoszcz, Toruń, Białystok, Szreniawa / [redakcja naukowa Olaf Bergmann ; teksty Adam Pleskaczyński ; koncepcja i opracowanie graficzne katalogu Konstanty Pleskaczyński] ; Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu. – Poznań : Wielkopolskie Muzeum Niepodległości : Instytut Pamięci Narodowej. Oddział, 2018.

16. Zostawiamy po sobie ślad : ludzie Stowarzyszenia Zasłużonych dla Ziemi Pleszewskiej / Bogdan Jędrasiak. – Pleszew : Stowarzyszenie Zasłużonych dla Ziemi Pleszewskiej ; Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne, 2018.

17. Życie sztuką : Gołuchów Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej / redakcja Inga Głuszek. – Poznań : Muzeum Narodowe, 2018.