1. Bronki : siostry od wykluczonych / Elżbieta Wiater – Broniszewice : Zgromadzenie Sióstr św. Dominika w Broniszewicach , [2018].
Dobrzyccy bohaterowie czasów napoleońskich / pod redakcją Stanisława Borowiaka. – Dobrzyca : Muzeum Ziemiaństwa Zespół Pałacowo-Parkowy, 2018.
(Studia i Materiały Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy ; t. 3)

2. Encyklopedia powstania wielkopolskiego 1918-1919 / pod redakcją Janusza Karwata i Marka Rezlera. – Poznań : Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury, 2018. (Biblioteka “Kroniki Wielkopolski”)

3. Koła Gospodyń Wiejskich w mieście i gminie Pleszew : zarys historii / Sandra Perlińska. – Pleszew : Muzeum Regionalne w Pleszewie, 2018.

4. Kronika Ochotniczych Straży Pożarnych : Wielkopolska / [redakcja Leszek Gracz, Michał Kopiński]. – Poznań : Polska Press, oddział w Poznaniu, 2018.

5. Kulinarne podróże po Wielkopolsce : ludzie, miejsca, potrawy / [redakcja Michał Kopiński]. – [Gdańsk] ; Poznań : Polska Press. Oddział, copyright 2018.

6. Mieszkańcy województwa poznańskiego : ofiary ludobójstwa katyńskiego / Wojciech Bogajewski. – Poznań : Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury, 2018.

7. Przydrożne znaki wiary na terenie gminy Gołuchów – Gołuchów : Samorząd Gminy Gołuchów , Gołuchowskie Centrum Kultury “Zamek” 2017.

8. Przyroda parków podworskich powiatu pleszewskiego / Przemysław Żurawlew. – Pleszew : Starostwo Powiatowe w Pleszewie, Wydział Ochrony Środowiska, 2018.

9.Rocznik Kaliski. T.44 / redakcja Monika Sobczak-Waliś ; Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Kaliszu. – Kalisz : Urząd Miejski w Kaliszu, 2018

10. Rocznikowy pamiętnik Stowarzyszenia Zasłużonych dla Ziemi Pleszewskiej / Bogdan Jędrasiak. – Pleszew : Stowarzyszenie Zasłużonych dla Ziemi Pleszewskiej : Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne, 2018.

11. W hołdzie pleszewianom bohaterom niepodległości. – Pleszew : Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne, Muzeum Regionalne w Pleszewie, 2018.

12. Zostawiamy po sobie ślad : ludzie Stowarzyszenia Zasłużonych dla Ziemi Pleszewskiej / Bogdan Jędrasiak. – Pleszew : Stowarzyszenie Zasłużonych dla Ziemi Pleszewskiej ; Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne, 2018.

13. Życie sztuką : Gołuchów Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej / redakcja Inga Głuszek. – Poznań : Muzeum Narodowe, 2018.