Siedziba Biblioteki z zewnątrz

Rok 2017

Spis wydawnictw wydanych w roku 2017 i dostępnych w BPMiG w Pleszewie.

1. Dobroć Pana Boga naszego niech będzie nad nami : w dwudziestopięciolecie powstania diecezji kaliskiej / [redakcja Sławomir Kęszka]. – Kalisz : Kuria Diecezji Kaliskiej, 2017.

2. Historia pleszewskiego sportu w fotografii / [zespół redakcyjny Witold Hajdasz, Katarzyna Rutkowska, Adam Staszak, Iwona Wieruszewska]. – Pleszew : Muzeum Regionalne, 2017.

3. Przydrożne znaki wiary na terenie gminy Gołuchów – Gołuchów : Samorząd Gminy Gołuchów , Gołuchowskie Centrum Kultury “Zamek” 2017.

4. Z dziejów młynarstwa i piekarnictwa w Pleszewie / Andrzej Szymański ; Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne, Muzeum Regionalne w Pleszewie – Pleszew : Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne, 2017.

5. I niech zakwita ślad stóp / Maria Korzeniewska. – Pleszew : Maria Korzeniewska, 2017.

6. Pozwól nam / Maria Korzeniewska. – Pleszew : Maria Korzeniewska, 2017.

7. Rocznik Pleszewski 2016. – Pleszew : Muzeum Regionalne w Pleszewie, 2017.

8. Muzealnictwo przyrodnicze w Polsce / pod redakcją Dariusza J. Gwiazdowicza. – Gołuchów : Ośrodek Kultury Leśnej, 2017