Szkolenie poprowadził Marcin Skrabka – badacz zjawisk kulturowych (na zdjęciu wraz z publicznością)

Jak dotrzeć do użytkowników bibliotek – szkolenie dla bibliotekarzy

„Diagnoza potrzeb kulturalnych dzieci i młodzieży oraz ich rodziców. Badanie potrzeb kulturalnych mężczyzn” to temat ostatniego szkolenia w ramach realizacji projektu w programie BLISKO

4 listopada 2021r. odbyło się ostatnie już szkolenie w ramach realizacji projektu „Stacja Biblioteka – tu jesteś u siebie”, w którym udział wzięli bibliotekarze z powiatu pleszewskiego.

Szkolenie poprowadził Marcin Skrabka – badacz zjawisk kulturowych (na zdjęciu wraz z publicznością)

Podczas warsztatów „Diagnoza potrzeb kulturalnych dzieci i młodzieży oraz ich rodziców. Badanie potrzeb kulturalnych mężczyzn”,  rozmawiano właśnie o tych grupach – w jaki sposób do nich  dotrzeć, zwłaszcza do młodzieży oraz mężczyzn w wieku produkcyjnym.

Podczas szkolenia podjęty został również temat  korzystania z bibliotek przez mężczyzn – jako czytelników lub użytkowników.  Omówiono działania aktywizujące  mężczyzn, które w efekcie  zachęcą ich do sięgania po książki.

Szkolenie poprowadził  Marcin  Skrabka  – badacz zjawisk kulturowych, zwłaszcza w zakresie edukacji kulturowej, budowania nowoczesnej oferty instytucji kultury oraz wykorzystania big data w zarządzaniu kulturą.

Projekt “Stacja Biblioteka – tu jesteś u siebie!”, dofinansowano ze środków  Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach realizacji Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa  2.0 na lata 2021-2025

 

Logotypu Ministerstwa Kultury, Narodowego Centrum Kultury oraz Programu Rozwoju Czytelnictwa