Cykl etnograficznych spotkań o Południowej Wielkopolsce

Pleszewska biblioteka w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pleszewie przygotowała cykl wykładów i warsztatów związanych z kultura ludową Południowej Wielkopolski.

Podczas pierwszego spotkania, zatytułowanego „Grajcie skrzypce, grajcie basy – o kulturze ludowej i tradycyjnej Południowej Wielkopolski”, Anna Maria Gałczyńska – pracownik Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, wprowadziła uczestników w arkana muzyki ludowej z okolic Południowej Wielkopolski.  Rozmawiano o zespołach śpiewaczych, działających również na terenie powiatu pleszewskiego – zarówno o tradycjach muzycznych, jak i charakterystycznych dla naszego regionu strojach członków kapel. Gałczyńska zwróciła także uwagę  na rolę folkloru lokalnego – jako  jednego z elementów ludowej  kultury regionu, co niezbędne jest do określenia regionalnej tożsamości mieszkańców Południowej Wielkopolski.

Przed Świętami Wielkanocnymi, warsztaty tworzenia tradycyjnych palm wielkanocnych przeprowadziła twórczyni ludowa Jolanta Majorowicz.

Kolejnym gościem był Krzysztof Rospondek – animator kultury, muzyk zespołu ludowego Kapela z Kociny, który rozmawiał z uczestnikami spotkania o elementach kultury ludowej, którą odnajdujemy w naszym codziennym życiu. Muzyk jest również  budowniczym instrumentów ludowych, które zaprezentował w pleszewskiej bibliotece, a uczestniczący w zajęciach seniorzy podjęli próbę wspólnego grania na nich.

Cykl  prelekcji o zwyczajach świątecznych regionu Południowej Wielkopolski zaprezentował etnograf – Wojciech Zjawiony. Przybliżył zarówno tradycyjną obrzędowość w okresie Świąt Wielkiej Nocy, jak i Nocy Świętojańskiej . Uczestnicy wspominali kultywowane przez nich do dzisiaj zwyczaje, wymieniali się spostrzeżeniami – jakie rytuały czy obyczaje zostały do dziś w ich domach.

Zagłębiając się w tematykę  etnograficzną  związaną z naszym regionem,  nie sposób było pominąć bardzo ważnej postaci etnografa, podróżnika i odkrywcy – Stefana Szolc-Rogozińskiego, pochodzącego  z Południowej Wielkopolski, któremu poświęcono jedno ze spotkań z Wojciechem Zjawionym.

 

Tematyczne spotkania etnograficzne były dla uczestników okazją do pogłębienia wiedzy,  ale również do przypomnienia sobie kultywowanych do dziś zwyczajów. Pozwoliły również na przypomnienie bogactwa kulturalnego, z jakim sytkamy się na co dzień,  a które  przyczynia się do kształtowania regionalnej tożsamości.

 

Wydarzenia zostały zrealizowane przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Pleszewie w ramach realizacji projektu „Stacja Biblioteka – tu jesteś u siebie!” dofinasowanego ze środków MKiDN w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Priorytet 4.1. BLISKO Biblioteka|Lokalność|Inicjatywy|Społeczność|Kooperacja|Oddolność.

Projekt “Stacja Biblioteka – tu jesteś u siebie!”, dofinansowano ze środków  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  2.0 na lata 2021-2025

Logotypu Ministerstwa Kultury, Narodowego Centrum Kultury oraz Programu Rozwoju Czytelnictwa