Siedziba Biblioteki z zewnątrz

Materiały źródłowe do dziejów Pleszewa

Opis

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie w 2009 roku realizowała projekt pod nazwą “Digitalizacja i udostępnianie w Internecie archiwaliów Pleszewa”.

Zdigitalizowano wówczas materiały archiwalne miasta Pleszewa z okresu staropolskiego, których oryginały znajdują się w zbiorach Archiwum Państwowego w Poznaniu. Są one bardzo cennym źródłem historycznym do dziejów naszego miasta. Na format cyfrowy przeniesione zostały Akta miasta Pleszew z lat 1428-1805, Cechy miasta Pleszew z lat 1630-1945 a także akta Wydziału Powiatowego w Pleszewie z XIX i początku XX wieku. Łącznie digitalizacji poddanych zostało ponad 88 tysięcy stron/kart.

Przejście do Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej

Kliknij przycisk poniżej. Zostaniesz przeniesiony na stronę internetową Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej. Aby wrócić na stronę Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie musisz użyć przycisku „wstecz” przeglądarki (strzałka skierowana w lewo w lewym górnym rogu okna przeglądarki).