Siedziba Biblioteki z zewnątrz

Dokumenty życia społecznego

Opis

Cennym uzupełnieniem zbiorów regionalnych są dokumenty życia społecznego. Gromadzimy je z myślą o przyszłych pokoleniach, mają także ogromne znaczenie w bieżącej działalności informacyjnej biblioteki. DŻS dostarczają informacji o aktualnych wydarzeniach z różnych dziedzin życia, o istnieniu i profilu działalności określonych instytucji, grup społecznych, o poziomie i stylu życia ludności.

W 2017 roku rozpoczęto opracowywanie dokumentów życia społecznego w kartotece elektronicznej.