Siedziba Biblioteki z zewnątrz

Bibliografia Regionalna Powiatu Pleszewskiego

Opis

“Bibliografia Regionalna Powiatu Pleszewskiego” opracowywana jest w Dziale Instrukcyjno-Metodycznym w BPMiG w Pleszewie.

Rejestruje artykuły publikowane w prasie ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej; książki i broszury; czasopisma lokalne, samorządowe i parafialne; mapy i plany; ważniejsze dokumenty życia społecznego i dokumenty elektroniczne.

Zakres tematyczny bibliografii jest wszechstronny, uwzględnia materiały z wszystkich dziedzin życia dot. regionu powiatu pleszewskiego. Podstawowym kryterium doboru jest wartość informacyjna publikacji. Selekcji podlegają m.in. materiały dot. zdarzeń bieżących, relacji z imprez, wyników sportowych.
Komputerowa baza danych zawiera opisy publikacji wydanych po 2001 roku.

Do 2001 roku bibliografia prowadzona była w wersji tradycyjnej kartoteki regionalnej i w tej formie jest dostępna jest w czytelni naukowej BPMiG w Pleszewie.

Poszukiwania w bazie można prowadzić przez indeksy:

Autor
Tytuł publikacji
Nazwa serii wydawniczej
Nazwa instytucji
Hasło przedmiotowe
Hasło geograficzne
Hasło osobowe
Klasyfikacja regionalna
Roku druku

Wyszukiwanie można prowadzić na dwa sposoby:

Szukanie proste – po wybraniu indeksu (np. autor) należy w okienku wyszukiwawczym wpisać odpowiedni termin (np. nazwisko i imię autora)
Szukanie zaawansowane – wpisuje się wartości w kilku wybranych indeksach, co pozwala zawęzić pole naszych poszukiwań.

Istnieje możliwość samodzielnego skopiowania i wydrukowania wyszukanych opisów.

Przejście do katalogu elektronicznego sytemu Sowa

Kliknij przycisk poniżej. Zostaniesz przeniesiony na stronę internetową systemu Sowa. Aby wrócić na stronę Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie musisz użyć przycisku „wstecz” przeglądarki (strzałka skierowana w lewo w lewym górnym rogu okna przeglądarki).