Na zdjęciu uczestniczki spotkania w pleszewskiej bibliotece

Spotkanie bibliotekarzy powiatu pleszewskiego

Podczas pierwszego spotkania pracowników bibliotek z powiatu pleszewskiego, po okresie ograniczeń związanych z pandemią, rozmawiano o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w placówkach bibliotecznych.

23 czerwca w pleszewska biblioteka, w ramach realizacji zadań biblioteki powiatowej dla powiatu pleszewskiego,  zorganizowała spotkanie dyrektorów i kierowników bibliotek gminnych.  Uczestniczyły w nim również instruktorki z Wojewódzkiej biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu – Magdalena Bzdawka i Magdalena Rusnok.

 

Na zdjęciu uczestniczki spotkania w pleszewskiej bibliotece

Głównym tematem rozmów była sprawy związane z zapewnieniem  szeroko rozumianej dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w placówkach bibliotecznych. Prezentacja Magdaleny Rusnok dotyczyła m.in.  wymogów prawnych oraz proponowanych rozwiązań, które można zastosować w danej instytucji, biorąc pod uwagę jej możliwości i uwzględniając bariery, w tym architektoniczne czy komunikacyjne.

Ważnym tematem rozmów był Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, który zakłada różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce w latach 2021–2025  oraz korzyści jakie niesie dla funkcjonowania bibliotek  publicznych.