Warsztaty integracyjne z partnerami projektu „Stacja Biblioteka – tu jesteś u siebie!”

Kolejne spotkanie z Partnerami w ramach projektu “Stacja Biblioteka – tu jesteś u siebie!”.

Podczas szkolenia dla bibliotekarzy i pracowników szkół i przedszkoli z Wandą Matras – Mastalerz, przeprowadzono warsztaty integracyjne, gdzie rozmawiano o wspólnych projektach czytelniczych, a efektem były konkretne plany wspólnych działań pomiędzy bibliotekami szkolnymi, publicznymi, książnicą pedagogiczna i przedszkolami.

Projekt “Stacja Biblioteka – tu jesteś u siebie!”, dofinansowano ze środków  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  2.0 na lata 2021-2025

Logotypu Ministerstwa Kultury, Narodowego Centrum Kultury oraz Programu Rozwoju Czytelnictwa