Sztuka „Król Bul” urzekła publiczność pleszewskiej biblioteki

Jedną ze zwycięskich inicjatyw w ogłoszonym przez pleszewską bibliotekę konkursie „Działaj PPLokalnie” był pomysł zgłoszony przez przedstawicieli teatru Prawie Wielkiego w Kowalewie.

Inicjatywa polegała na przygotowaniu spektaklu teatralnego pt. „Król Bul”, a przedstawienie wystawiono dwukrotnie – w czerwcu podczas festynu rodzinnego w Kowalewie oraz we wrześniu – na plenerowej scenie pleszewskiej biblioteki czyli rampie kolejowej.

W Kowalewie impreza integrowała lokalna społeczność – oprócz plenerowego wystawienia sztuki, dodatkową atrakcją była możliwość przebrania się za literackie bajkowe postaci i wzięcie udziału w sesji fotograficznej.

Sztuka „Król Bul” opowiada historię władcy, który cierpi  z powodu bólu zęba i staje się wówczas nieobliczalny. W aktorów wcielili się mieszkańcy Kowalewa i okolicznych miejscowości.

 

Wydarzenie zostało zrealizowane przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Pleszewie w ramach realizacji projektu „Stacja Biblioteka – tu jesteś u siebie!” dofinasowanego ze środków MKiDN w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Priorytet 4.1. BLISKO Biblioteka|Lokalność|Inicjatywy|Społeczność|Kooperacja|Oddolność.

Projekt “Stacja Biblioteka – tu jesteś u siebie!”, dofinansowano ze środków  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  2.0 na lata 2021-2025

Logotypu Ministerstwa Kultury, Narodowego Centrum Kultury oraz Programu Rozwoju Czytelnictwa