Plakat z informacjami o konkursie plastycznym "Bohaterowie bajek na ratunek planecie"

Konkurs plastyczny „Bohaterowie bajek na ratunek planecie”

Zapraszamy dzieci do udziału w konkursie plastycznym, gdzie zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej, przedstawiającej ulubionego bohatera literackiego, który prezentuje postawę ekologiczną.

Idea

Zapraszamy dzieci do udziału w konkursie plastycznym „Bohaterowie bajek na ratunek planecie”. Zadaniem konkursowym jest wykonanie płaskiej pracy plastycznej w formacie A3 z wykorzystaniem materiałów z recyklingu (stary papier, gazety, folia itp.) oraz elementów przyrody (patyki, liście itp.).

Prace wraz z kartą zgłoszenia należy złożyć w Dziale Dziecięcym do 11 czerwca 2022 roku.

Projekt “Bądź EKO i działaj z biblioteką”, dofinansowano ze środków  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Grafika przedstawia logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Godło Polski oraz napis Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego