Siedziba Biblioteki z zewnątrz

Spotkanie bibliotekarzy powiatu pleszewskiego

23 czerwca w pleszewska biblioteka, w ramach realizacji zadań biblioteki powiatowej dla powiatu pleszewskiego, zorganizowała spotkanie dyrektorów i kierowników bibliotek gminnych. Uczestniczyły w nim również instruktorki z Wojewódzkiej biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu – Magdalena Bzdawka i Magdalena Rusnok.

Głównym tematem rozmów była sprawy związane z zapewnieniem szeroko rozumianej dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w placówkach bibliotecznych. Prezentacja Magdaleny Rusnok dotyczyła m.in. wymogów prawnych oraz proponowanych rozwiązań, które można zastosować w danej instytucji, biorąc pod uwagę jej możliwości i uwzględniając bariery, w tym architektoniczne czy komunikacyjne.

Ważnym tematem rozmów był Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, który zakłada różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce w latach 2021–2025 oraz korzyści jakie niesie dla funkcjonowania bibliotek publicznych.

Na zdjęciu uczestnicy spotkania bibliotekarzy w czerwcu 2021 roku