Pełniąca zadania powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu pleszewskiego

ul. Kolejowa 1

63-300 Pleszew

+48 62 74 28 358

+48 62 74 28 358

Główny email:

biblioteka@pleszew.pl

Bibliografia Regionalna Powiatu Pleszewskiego

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie > Bibliografia Regionalna Powiatu Pleszewskiego

“Bibliografia Regionalna Powiatu Pleszewskiego” opracowywana jest w Dziale Instrukcyjno-Metodycznym w BPMiG w Pleszewie.

 

Rejestruje artykuły publikowane w prasie ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej; książki i broszury; czasopisma lokalne, samorządowe i parafialne; mapy i plany; ważniejsze dokumenty życia społecznego i dokumenty elektroniczne.

 

Zakres tematyczny bibliografii jest wszechstronny, uwzględnia materiały z wszystkich dziedzin życia dot. regionu powiatu pleszewskiego. Podstawowym kryterium doboru jest wartość informacyjna publikacji. Selekcji podlegają m.in. materiały dot. zdarzeń bieżących, relacji z imprez, wyników sportowych.
Komputerowa baza danych zawiera opisy publikacji wydanych po 2001 roku.

 

Do 2001 roku bibliografia prowadzona była w wersji tradycyjnej kartoteki regionalnej i w tej formie jest dostępna jest w czytelni naukowej BPMiG w Pleszewie.

Poszukiwania w bazie można prowadzić przez indeksy:

Autor

Tytuł publikacji

Nazwa serii wydawniczej

Nazwa instytucji

Hasło przedmiotowe

Hasło geograficzne

Hasło osobowe

Klasyfikacja regionalna

Roku druku

Wyszukiwanie można prowadzić na dwa sposoby:

Szukanie proste - po wybraniu indeksu (np. autor) należy w okienku wyszukiwawczym wpisać odpowiedni termin (np. nazwisko i imię autora);

Szukanie zaawansowane - wpisuje się wartości w kilku wybranych indeksach, co pozwala zawęzić pole naszych poszukiwań.

Istnieje możliwość samodzielnego skopiowania i wydrukowania wyszukanych opisów.

Show Buttons
Hide Buttons
Wielkość czcionki
Kontrast