Na zdjęciu Małgorzata Swędrowska prowadząca zajęcia z dziećmi

Warsztaty literackie z Małgorzatą Swędrowską

Dzieci uczestniczące w spotkaniach z Małgorzatą Swędrowską słuchały, oglądały, tańczyły, śpiewały podczas zajęć opartych na koncepcji czytania wrażeniowego.

Przedszkolaki  czytały samodzielnie, mimo, że nie znają jeszcze wszystkich liter, ponieważ można czytać obrazki snując własne historie lub dodając szczegóły do przeczytanego tekstu.

Ważnym elementem spotkania były emocje, które towarzyszyły dzieciom podczas zabawy z książką. Maluchy identyfikowały się z bohaterami, udzielały im rad i smuciły się z powodu końca opowieści.

W zajęciach wzięły udział grupy przedszkolne z Przedszkola w Zawidowicach, Przedszkola Ochronka w Pleszewie i Niepublicznego Przedszkola Pszczółka Maja w Pleszewie.

Spotkania poprowadziła Małgorzata Swędrowska – nauczycielka, trenerka, autorka książek dla dzieci i publikacji dla nauczycieli oraz twórczyni koncepcji czytania wrażeniowego.

Czytanie wrażeniowe to spotkanie dziecka z książką, przy współudziale osoby dorosłej, a jego efektem jest pozostawienie w dziecku wrażeń płynących ze słuchu, wzroku, ruchu, gestu, mimiki. Ważnym elementem koncepcji czytania wrażeniowego jest współudział dziecka w czytaniu. Dziecko nie jest biernym słuchaczem, lecz tworzy opowieść poprzez dopowiadanie słów, wyrażanie emocji lub ruch.

Więcej o czytaniu wrażeniowym można znaleźć tutaj: http://wielki-czlowiek.pl/czytanie-wrazeniowe-sposob-na-uwage-dziecka/

Spotkania zostały zorganizowane w ramach projektu „Stacja Biblioteka – Początek Literackiej Podróży” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt “Stacja Biblioteka – początek literackiej podróży”, dofinansowano ze środków  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Grafika przedstawia logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Godło Polski oraz napis Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego