Na zdjęciu uczestnicy spotkania siedzący przy stołach

Spotkania z partnerami pleszewskiej biblioteki

Pleszewska biblioteka zaprosiła przedstawicieli różnych instytucji, organizacji pozarządowych, aktywnych uczestników życia kulturalnego, na dwa spotkania poświęcone budowaniu współpracy.

Jednym z głównych kierunków działań w ramach realizacji projektu „Stacja Biblioteka – tu jesteś u siebie” było nawiązywanie nowych partnerstw i wzmacnianie współpracy z dotychczasowymi partnerami po to, by wspólnie jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby kulturalne mieszkańców miasta, gminy i powiatu pleszewskiego.

Na zdjęciu uczestnicy spotkania siedzący przy stołach

Pleszewska biblioteka zaprosiła przedstawicieli różnych instytucji, organizacji pozarządowych, aktywnych uczestników życia kulturalnego, na dwa spotkania poświęcone budowaniu współpracy.

Podczas pierwszego spotkania, zorganizowanego 24 września 2021r. w Zawidowicach, dyrektor biblioteki – Zuzanna Musielak-Rybak przedstawiła założenia projektu „Stacja Biblioteka – tu jesteś u siebie!”. Podczas spotkania dyskutowano m.in. o potencjale i zasobach poszczególnych instytucji i  organizacji oraz o polach współpracy z biblioteką.

Podsumowanie realizacji  tegorocznej edycji projektu nastąpiło 25 listopada 2021r. w pleszewskiej bibliotece. Na spotkanie zaproszone zostały m.in. osoby, aktywnie współpracujące dotychczas z biblioteką.

Zuzanna Musielak-Rybak mówiła o zrealizowanych działaniach w ramach projektu – szczególną uwagę zwróciła na nowo powstałe kluby, skupiające osoby o podobnych zainteresowaniach, których działalność zainaugurowano w ostatnich miesiącach, a także wydarzeniach związanych z sensoryką, gdzie wspólnie z partnerami – przedszkolami, realizowane są zajęcia dla dzieci.

Rozmowa dotyczyła również planów wspólnych działań na 2022 rok, w tym przyszłorocznych założeń projektu „Stacja Biblioteka – tu jesteś u siebie!”.

Spotkania zorganizowane w ramach Programu BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność. Priorytet 4  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (NPRCz 2.0) na lata 2021-2025.

 

Projekt “Stacja Biblioteka – tu jesteś u siebie!”, dofinansowano ze środków  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  2.0 na lata 2021-2025

Logotypu Ministerstwa Kultury, Narodowego Centrum Kultury oraz Programu Rozwoju Czytelnictwa