Fotograficzne wspomnienia z tybetańskich podróży

Uczestnicy niedzielnego spotkania w bibliotece mieli okazję poznać bliżej Tybet, czyli niezwykłe tereny doliny na granicy Chin i Nepalu.

26 marca w ramach Klubu Podróżnika odbyło się spotkanie z Izabelą Szendo i Krzysztofem Krupnikiem – parą podróżników z Poznania, którzy łączą pasję podróżowania z fotografią. Tematem spotkania były „Fotograficzne wspomnienia z tybetańskich podróży”.

Tybet to dolina na granicy Chin i Nepalu, gdzie do 1996 roku był całkowity zakaz wstępu dla cudzoziemców. Licznie zebrana publiczność usłyszała fascynujące opowieści dotyczące kultury, architektury a także życia codziennego mnichów i mniszek. Dla Tybetańczyków bardzo ważna jest religia. Świadczą o tym liczne klasztory i świątynie zachwycające swoim pięknem. Wierni spisują swoje modlitwy na chorągiewkach lub kamieniach.

Podróżnicy, których gościliśmy w bibliotece opowiadali o tym, że  w czasie wypraw omijają typowo turystyczne szlaki, starają się być jak najbliżej ludzi i przyrody. (M.J.)