zajęcia warsztatowe w bibliotece i ich uczestników

Warsztaty fotograficzne Foto na torach

Pleszewska młodzież wzięła udział w cyklu warsztatów fotograficznych w ramach projektu "Foto na torach"

Warsztaty fotograficzne „Foto na Torach”

Spotkania zorganizowane w ramach Programu BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność. Priorytet 4  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (NPRCz 2.0) na lata 2021-2025.

Projekt “Stacja Biblioteka – tu jesteś u siebie!”, dofinansowano ze środków  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  2.0 na lata 2021-2025

Logotypu Ministerstwa Kultury, Narodowego Centrum Kultury oraz Programu Rozwoju Czytelnictwa