Na zdjęciu uczestniczki szkolenia

Szkolenie dotyczące badania potrzeb dorosłych czytelników.

O różnorodnych metodach badań ilościowych i jakościowych w kulturze mówiła Justyna Gorgoń.

8 września  2021 r. bibliotekarze z terenu powiatu pleszewskiego uczestniczyli w szkoleniu „Badanie potrzeb dorosłych czytelników. Techniki badawcze, narzędzia online, praktyczne zastosowanie, analiza danych”.  Zajęcia prowadziła socjolożka – Justyna Gorgoń.

Na zdjęciu uczestniczki szkolenia

Na pierwszym z cyklu szkoleń dotyczących badania potrzeb kulturalnych lokalnej społeczności przypomniane zostały uczestnikom metody badań – zarówno ilościowe jak i jakościowe.

Rozmawiano m.in. o world cafe – rodzaju warsztatów, polegających na wymianie informacji i pomysłów przez uczestników, odbywających się przy stolikach, przy których omawiane  są poszczególne kwestie dotyczące badanego problemu.

Podczas warsztatów, zadaniem bibliotekarek było opracowanie formularzy ankiet, skierowanych do różnych grup użytkowników biblioteki.

Projekt “Stacja Biblioteka – tu jesteś u siebie!”, dofinansowano ze środków  Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach realizacji Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa  2.0 na lata 2021-2025

 

Logotypu Ministerstwa Kultury, Narodowego Centrum Kultury oraz Programu Rozwoju Czytelnictwa