Pełniąca zadania powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu pleszewskiego

ul. Kolejowa 1

63-300 Pleszew

+48 62 74 28 358

+48 62 74 28 358

Główny email:

biblioteka@pleszew.pl

Promocja planszówki “Pleszewianie na drogach wolnosci”

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie > Aktualności Biblioteki  > Promocja planszówki “Pleszewianie na drogach wolnosci”

Promocja planszówki “Pleszewianie na drogach wolnosci”

8 listopada w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie pełniącej zadania powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu pleszewskiego odbył się Turniej Gry Planszowej „Pleszewianie na drogach wolności”, będący jednocześnie podsumowaniem projektu „Pleszew dla Niepodległej”.

Podczas Turnieju została oficjalnie zaprezentowana gra planszowa, wydana przez pleszewską bibliotekę. W Turnieju udział wzięli przedstawiciele wszystkich szkół z miasta i gminy Pleszew oraz szkół średnich z powiatu pleszewskiego. W rozgrywkach rywalizowało ze sobą ponad 50 uczniów. Najlepszymi okazali się uczniowie z pleszewskiej Trójki oraz z ZSCKR w Marszewie.

Przed przystąpieniem do Turnieju, uczestnicy wysłuchali krótkiej historii przybliżającej przebieg walk i zaangażowanie Pleszewian w Powstanie Wielkopolskie, którą zaprezentowali uczniowie z ZSP nr 3 w strojach ułanów. Rozgrywki w Turnieju podzielone zostały na dwie kategorie wiekowe. Wszystkie drużyny biorące udział w rozgrywkach finałowych otrzymały nagrody rzeczowe oraz puchary.

Po południu przyszedł czas na rozgrywki dorosłych, którzy również na początku wysłuchali czytanej przez ułanów krótkie historii wprowadzającej graczy w klimat powstańczych wydarzeń. Nagrodzone zostały dwie osoby, które zwyciężyły w rozgrywkach finałowych oraz osoby, które brały udział w ostatniej rozgrywce.

„Pleszewianie na drogach wolności” to gra edukacyjna, której tematyka koncentruje się wokół przebiegu Powstania Wielkopolskiego na Ziemi Pleszewskiej oraz podkreśla wkład jej mieszkańców w działania zbrojne podczas trwania powstania. Jest to niezwykle klimatyczna gra, a jej niewątpliwym atutem jest oprawa graficzna nawiązująca do symboliki związanej  z  okresem działań powstańczych prowadzących do odzyskania przez Polskę niepodległości. Plansza natomiast  przedstawia zarys mapy Pleszewa.

Gra ma ogromną wartość edukacyjną, bowiem jednym z jej celów jest uświadomienie znaczenia lokalnych działań – w przypadku Wielkopolski – zwycięskiego powstania do odzyskania przez Polskę niepodległości. Jednocześnie upowszechnia wiedzę o konkretnych osobach, biorących aktywny udział w  walkach i działaniach na rzecz budowania państwa Polskiego na terenie Ziemi Pleszewskiej.

Przy jej tworzeniu czynny udział wzięła pleszewska młodzież: Kacper Adamski, Otylia Bagrowicz, Jakub Bukowski, Patrycja Bulbak, Klaudia Czajka, Patrycja Frankiewicz, Gabriela Galbierska, Patryk Grabarek, Barbara Janiak, Radosław Kardasz, Zuzanna Kubiak, Martyna Luźniarek, Dawid Marciniak, Dominik Matuszewski, Bożena Nadolska, Magdalena Przestacka, Milena Sójka, Aleksandra Staszak, Klaudia Szajda, Daniel Topp. W zakresie merytorycznym nad ich pracą czuwali historycy: Robert Kuźdub oraz Janusz Waliszewski.

Młodzież wzięła udział w wykładach, dotyczących udziału pleszewian w Powstaniu Wielkopolskim oraz warsztatach, gdzie poznawali zasady projektowania gier planszowych. Kolejnymi etapami było opracowanie pytań do gry oraz wybieranie elementów graficznych, wprowadzających graczy w klimat okresu Powstania Wielkopolskiego, testowanie prototypu. Podczas realizacji projektu działania biblioteki aktywnie wspierały osoby związane z Fundacją Animacja, która była partnerem biblioteki.

Grę wyprodukowała Fundacja Animatorów i Twórców Kultury TRACH.

100 egzemplarzy gry trafi m.in. do stowarzyszeń, placówek oświatowo-kulturalnych na terenie powiatu pleszewskiego.

Wszystkie spotkania poprzedzające powstanie gry, jej produkcja oraz promocja zostały sfinansowane w ramach realizacji projektu „Pleszew dla Niepodległej”, na który pleszewska biblioteka otrzymała dofinansowanie ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Projekt „Pleszew dla Niepodległej” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Show Buttons
Hide Buttons
Wielkość czcionki
Kontrast