Pełniąca zadania powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu pleszewskiego

ul. Kolejowa 1

63-300 Pleszew

+48 62 74 28 358

+48 62 74 28 358

Główny email:

biblioteka@pleszew.pl

Budowanie efektywnego zespołu – szkolenie dla bibliotekarzy

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie > Aktualności Biblioteki  > Budowanie efektywnego zespołu – szkolenie dla bibliotekarzy

Budowanie efektywnego zespołu – szkolenie dla bibliotekarzy

Ostatnim szkoleniem organizowanym w ramach projektu „Nowe kompetencje – nowe możliwości”  dla bibliotekarzy powiatu pleszewskiego były warsztaty zatytułowane „Budowanie efektywnego zespołu”.

 

Przeprowadziła  je Agnieszka Szelągowska – trenerka Fundacji Szkoła Liderów, facylitator, mediator, superwizorka Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych.

 

Celem szkolenia było m.in. określenie warunków, jakie muszą zaistnieć, aby zespół był skuteczny, rozwinięcie  kompetencji związanych  z zarządzaniem zespołem.

 

Bardzo ważnym aspektem szkolenia było wzmocnienie umiejętności komunikacyjnych w zespole. Podczas różnorodnych ćwiczeń i zadań bibliotekarze uczyli się  m.in. wspólnego wyznaczania celów, współpracy w rozwiązywaniu problemów, formułowania czytelnych komunikatów. Dużą rolę przywiązywano do roli lidera w grupie, w tym w jakim stylu zarządza ludźmi.

 

Podczas szkolenia uczestniczki uzmysłowiły sobie  znaczenie informacji zwrotnej  jako narzędzia mającego wpływ nie tylko na własną pracę, ale i na rozwój ludzi,  z którymi współpracują.

 

Warsztaty „Budowanie efektywnego zespołu” zorganizowano w ramach projektu szkoleniowego pt. „Nowe kompetencje – nowe możliwości”, na który  pleszewska biblioteka otrzymała dotację  z  programu „Partnerstwo dla książki” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt “Nowe kompetencje – nowe możliwości”  dofinansowano ze środków  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu  “Partnerstwo dla książki”.

Show Buttons
Hide Buttons
Wielkość czcionki
Kontrast