Pełniąca zadania powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu pleszewskiego

ul. Kolejowa 1

63-300 Pleszew

+48 62 74 28 358

+48 62 74 28 358

Główny email:

biblioteka@pleszew.pl

Quest „Rowerowa wyprawa w przeszłość Pleszewa i okolic”

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie > Bez kategorii  > Quest „Rowerowa wyprawa w przeszłość Pleszewa i okolic”

Quest „Rowerowa wyprawa w przeszłość Pleszewa i okolic”

W ramach realizacji projektu „Biblioteczne podróże w czasie” Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie pełniąca zadania powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu pleszewskiego  opracowała i wydała trzeci już quest związany z historią Pleszewa i okolic. Jest to jednocześnie pierwszy w powiecie pleszewskim quest rowerowy.

 

Quest jest formą gry terenowej, gdzie stworzony zostaje nieoznakowany szlak, który przemierzają uczestnicy, kierując się wskazówkami zamieszczonymi w ulotce questowej. Na końcu trasy zazwyczaj umieszczona zostaje pieczątka, której stempel na ulotce potwierdza przejście trasy i ukończenie gry.

W queście  nieznane  miejsca oraz historie związane  z daną miejscowością przedstawiane są w atrakcyjny, ciekawy sposób za pomocą zagadek, wskazówek, zadań za pomocą rymowanego tekstu. Dzięki takiemu ich zaprezentowaniu uczestnik zwraca uwagę na wyjątkowość tych miejsc.

Prace w pleszewskiej bibliotece  związane z opracowaniem i wydaniem questu  rozpoczęto w czerwcu br. Wytyczono szlak  rowerowej wędrówki i  z licznych atrakcji turystyczno-historycznych wybrano kilkanaście, które znalazły się w ostatecznej wersji questu. Po opracowaniu wierszowanego tekstu nastąpiło testowanie trasy, czyli sprawdzanie czy wskazówki zawarte w ulotce są zrozumiałe i poprawne.

W pracach nad stworzeniem questu wspierali bibliotekę przewodnicy turystyczni – Aleksandra Warczyńska i Marcin Czerwiński. Opracowaniem graficznym zajęła się Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, a ulotkę wydano w serii „Wielkopolskie Questy”.

Quest „Rowerowa wyprawa w przeszłość Pleszewa i okolic” pozwala na poznanie ciekawostek historyczno-przyrodniczych  wzdłuż 28 kilometrowej trasy Pleszew – Kowalew – Fabianów – Lutynia – Suchorzew – Pleszew.

Trasa rozpoczyna się przy bibliotece  – na zrewitalizowanych terenach wokół byłego dworca PKP. Mini-opowieści zawarte w queście dotyczą m.in. historii kolei w Pleszewie, zadrzewień śródpolnych w gminie Dobrzyca czy kościołów w Lutyni i Kowalewie.

Okazją do zaprezentowania questu szerokiej publiczności był wykład pt. „Historia, ludzie, miejsca – questowanie” Aleksandry Warczyńskiej – specjalistki ds.  informacji turystycznej i regionalnej w Pracowni Krajoznawczej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Na spotkaniu, podczas którego zaprezentowano  ideę questingu oraz jego liczne zalety przedstawiono również najnowszy quest pleszewskiej biblioteki.

Warto przypomnieć, że biblioteka opracowała i wydała dotychczas  już dwa questy związane z Pleszewem. „Wędrówki śladami historii” oraz „Śladami pleszewskiego 70 Pułku Piechoty” z uwagi na przeprowadzane w Pleszewie  remonty ulic zostały chwilowo zawieszone.

Opracowanie i wydanie 1500 ulotek questowych zostało ”   dofinansowane  ze środków  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu  “Promocja czytelnictwa”.

Ulotkę questową można otrzymać bezpłatnie w bibliotece publicznej przy ul. Kolejowej 1, można ją także pobrać ze strony internetowej biblioteki www.biblioteka.pleszew.pl

 

Projekt  “Biblioteczne podróże w czasie”  dofinansowano ze środków  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu  “Promocja czytelnictwa”.

Show Buttons
Hide Buttons
Wielkość czcionki
Kontrast