Pełniąca zadania powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu pleszewskiego

ul. Kolejowa 1

63-300 Pleszew

+48 62 74 28 358

+48 62 74 28 358

Główny email:

biblioteka@pleszew.pl

Szkolenie „Polona, Academica, Omnis – miliony publikacji w każdej bibliotece”

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie > Aktualności Biblioteki  > Szkolenie „Polona, Academica, Omnis – miliony publikacji w każdej bibliotece”

Szkolenie „Polona, Academica, Omnis – miliony publikacji w każdej bibliotece”

Pierwszym szkoleniem w 2019 roku organizowanym przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Pleszewie w ramach pełnienia zadań biblioteki powiatowej był wykład połączony z elementami warsztatów „Polona, Academica, Omnis – miliony publikacji w każdej bibliotece”. Szkolenie prowadził Iwo Hryniewicz – pracownik Biblioteki Narodowej, Zakład Wypożyczania Krajowego i Zagranicznego.

 

W spotkaniu uczestniczyli bibliotekarze publicznych bibliotek gminnych, pracownicy BPMiG
w Pleszewie, nauczyciele-bibliotekarze szkół podstawowych i średnich.

 

Szkolenie rozpoczęło się od wyjaśnienia czym jest Polona/2miliony oraz zaprezentowania jubileuszowych obiektów. Następnie prowadzący przedstawił sposób wyszukiwania informacji  w bibliotece  cyfrowej Polona, zakres pracy z obiektem oraz możliwości wyszukiwania. Bibliotekarze  podczas ćwiczeń praktycznych mogli m.in.  samodzielne sprawdzić sposoby wyszukiwania w bazie Polona.

Prowadzący omówił także e-usługę OMNIS, która polega na wdrożeniu ogólnopolskiego systemu informatycznego oferującego jeden punkt dostępu do zbiorów polskich bibliotek.

W trakcie szkolenia uczestnikom zaprezentowano również system Academica – podstawy jego funkcjonowania, wyszukiwanie, pracę z obiektem, system rezerwacji oraz administrację systemem.

Show Buttons
Hide Buttons
Wielkość czcionki
Kontrast