Pełniąca zadania powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu pleszewskiego

ul. Kolejowa 1

63-300 Pleszew

+48 62 74 28 358

+48 62 74 28 358

Główny email:

biblioteka@pleszew.pl

Materiały Źródłowe do Dziejów Pleszewa

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie > Materiały Źródłowe do Dziejów Pleszewa

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie w 2009 roku realizowała projekt pod nazwą “Digitalizacja i udostępnianie w Internecie archiwaliów Pleszewa”.

 

Zdigitalizowano wówczas materiały archiwalne miasta Pleszewa z okresu staropolskiego, których oryginały znajdują się w zbiorach Archiwum Państwowego w Poznaniu. Są one bardzo cennym źródłem historycznym do dziejów naszego miasta. Na format cyfrowy przeniesione zostały Akta miasta Pleszew z lat 1428-1805, Cechy miasta Pleszew z lat 1630-1945 a także akta Wydziału Powiatowego w Pleszewie z XIX i początku XX wieku. Łącznie digitalizacji poddanych zostało ponad 88 tysięcy stron/kart.

Show Buttons
Hide Buttons
Wielkość czcionki
Kontrast