Pełniąca zadania powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu pleszewskiego

ul. Kolejowa 1

63-300 Pleszew

+48 62 74 28 358

+48 62 74 28 358

Główny email:

biblioteka@pleszew.pl

Klauzula informacyjna w stopce pism wysyłanych z urzędowego maila

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie > Bez kategorii  > Klauzula informacyjna w stopce pism wysyłanych z urzędowego maila

Klauzula informacyjna w stopce pism wysyłanych z urzędowego maila

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

 

 informuję, iż:

 

  1. Administratorem Pani danych osobowych jest Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie z siedzibą Kolejowa 1 , 63-300 Pleszew, tel: 62 7428 358 , email: biblioteka@pleszew.pl
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Lena Lachowicz- bibliotekapleszew@wp.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań biblioteki – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem: Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o bibliotekach jest obligatoryjne.
Show Buttons
Hide Buttons
Wielkość czcionki
Kontrast