Pełniąca zadania powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu pleszewskiego

ul. Kolejowa 1

63-300 Pleszew

+48 62 74 28 358

+48 62 74 28 358

Główny email:

biblioteka@pleszew.pl

Biblioteka Powiatowa – informacje ogólne

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie > Biblioteka Powiatowa – informacje ogólne

INFORMACJE OGÓLNE

Od 2000 roku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie pełni zadania powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pleszewskiego na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu a Zarządem Miasta i Gminy.
W ramach realizacji porozumienia biblioteka powiatowa współpracuje z bibliotekami gminnymi m.in. w zakresie gromadzenia i opracowania zbiorów bibliotecznych, tworzenia komputerowej bazy katalogowej, opracowania analiz i rocznych sprawozdań, pośrednictwa w wypożyczeniach bibliotecznych dla mieszkańców powiatu, organizowania szkoleń dla pracowników merytorycznych oraz organizowania imprez i konkursów o charakterze powiatowym.

 

Biblioteka pleszewska jako pierwsza w Wielkopolsce podjęła się Stworzenia Centralnego Katalogu Bibliotek Publicznych powiatu Pleszewskiego zw. Powiatowym Systemem Bibliotecznym. W tym celu zakupiliśmy oprogramowanie SOWA TCP/IP dla wszystkich bibliotek gminnych. Uruchomiliśmy serwer udostępniający wspólna bazę danych. System ten znacznie usprawnia prace bibliotekarzy, a czytelnicy uzyskują szybką i kompletną informację.

WYBRANE DZIAŁANIA W RAMACH REALIZACJI PRZEZ BPMIG ZADAŃ POWIATOWYCH

POWIATOWY SYSTEM BIBLIOTECZNY

Biblioteka powiatowa na bieżąco diagnozuje i monitoruje stan informatyzacji w bibliotekach publicznych powiatu pleszewskiego.

 

W 2005 roku zainicjowała stworzenie Centralnego Katalogu Bibliotek Publicznych powiatu Pleszewskiego zw. Powiatowym Systemem Bibliotecznym (zakup oprogramowania dla wszystkich bibliotek oraz serwera do przechowywania danych). Obecnie zadaniem biblioteki powiatowej jest nadzór nad systematycznym i prawidłowym powstawaniem elektronicznych baz danych przez biblioteki gminne, z jednoczesnym uwzględnieniem możliwości kadrowych i sprzętowych w danej bibliotece oraz zapewnienie bezpieczeństwa przechowywania danych.

 

BPMIG zapewnia prawidłowe funkcjonowanie systemu (coroczne opłaty serwisowe dla producenta oprogramowania, zakup modułów umożliwiających rozszerzenie usług informatycznych bibliotek tj. wypożyczanie zbiorów, usługa zamawiania i rezerwacji książek on-line).

KATALOGI ON LINE

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA POWIATU PLESZEWSKIEGO

Kontynuując rozpoczęte w 2009 roku prace bibliograficzne, BPMiG w Pleszewie wydała w 2011 roku trzeci zeszyt “Bibliografii Regionalnej Powiatu Pleszewskiego” obejmujący piśmiennictwo za lata 2009-2010. Opracowano go na podstawie materiałów gromadzonych przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Pleszewie, pełniącą jednocześnie zadania biblioteki powiatowej. BRPP rejestruje ogół piśmiennictwa z różnych dziedzin życia, dotyczącego poszczególnych gmin powiatu pleszewskiego obecnych granicach administracyjnych.
BRPP to obszerna publikacja – znajduje się w niej łącznie 3568 opisów. Na trzeci tom BRPP składa się piśmiennictwo za lata 2009 i 2010, podzielone na 2 części. Paginacja tomu jest ciągła, każdy z roczników ma swoją stronę tytułową, odrębną numerację opisów oraz indeksy: autorski i przedmiotowy. Przyspiesza i ułatwia to w znacznym stopniu proces wyszukiwania i przygotowania potrzebnych informacji.

 

Zrąb główny bibliografii jest podzielony na 16 działów głównych, podzielonych na poddziały niższego rzędu. W obrębie działów zastosowano układ alfabetyczny. Przynależność poszczególnych dokumentów do więcej niż jednego działu zasygnalizowane zostało odsyłaczami. W celu ułatwienia korzystania z BRPP na początku tomu umieszczono wykaz ważniejszych skrótów i symboli, wykaz tytułów wykorzystywanych czasopism.
Wydawnictwo to jest bardzo dobrym przewodnikiem dla wszystkich osób zainteresowanych regionem pleszewskim, a w szczególności dla uczniów i studentów, piszących prace dyplomowe.

Pierwszy zeszyt BRPP wydano w 2009 roku i obejmował piśmiennictwo z lat 2007-2008. Drugi zeszyt ukazał się w 2010 roku i obejmował swym zasięgiem lata 2005-2006. Zeszyt obejmujący piśmiennictwo za lata 2009-2010 ukazał się w 2011 roku, natomiast w 2012 – ukazał się zeszyt obejmujący rok 2003 i 2004.

SEMINARIA I SZKOLENIA ORGANIZOWANE DLA BIBLIOTEKARZY POWIATU PLESZEWSKIEGO PRZEZ BIBLIOTEKĘ POWIATOWĄ

Zobacz relacje

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-EDUKACYJNA

Lekcje biblioteczne
Show Buttons
Hide Buttons
Wielkość czcionki
Kontrast

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl