Pełniąca zadania powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu pleszewskiego

ul. Kolejowa 1

63-300 Pleszew

+48 62 74 28 358

+48 62 74 28 358

Główny email:

biblioteka@pleszew.pl

Zapraszamy na warsztaty „BĄDŹ FIT – warsztaty zdrowego trybu życia”

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie > Aktualności Biblioteki  > Zapraszamy na warsztaty „BĄDŹ FIT – warsztaty zdrowego trybu życia”

Zapraszamy na warsztaty „BĄDŹ FIT – warsztaty zdrowego trybu życia”

Klub Sportowy Kosz Pleszew zaprasza na warsztaty „BĄDŹ FIT – warsztaty zdrowego trybu życia”, które odbędą się w dniach 21 stycznia 2020 r. (dzieci i młodzież) oraz 28 i 30 stycznia 2020 r. (dorośli).

 

 1. Czas trwania warsztatów – 5 godzin
 2. Zakres tematyczny:
 • kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych,
 • pogłębianie wiedzy na temat zagrożeń zdrowotnych oraz sposobów ochrony zdrowia i dbałości o zdrowie,
 • inicjowanie i realizowanie działań promujących zdrowie w środowisku lokalnym.
 1. Forma prowadzenia warsztatów:
 • zajęcia będą prowadzone w formie krótkich wykładów wprowadzających i warsztatów w postaci zajęć praktycznych,
 • realizowana będzie metoda pracy indywidualnej i grupowej, burza mózgów i warsztatów.
 1. Termin zgłoszeń: 17 stycznia 2020 r.
 2. Miejsce zgłoszeń: Klub Sportowy Kosz Pleszew, ul. Kochanowskiego 4/4, 63-300 Pleszew
 3. Decyduje kolejność zgłoszeń
 4. Liczba uczestników warsztatów – 15 osób dla każdej grupy.
 5. Na przypadek sytuacji losowej zostanie utworzona lista rezerwowa.
 6. Miejsce realizacji: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pleszew, ul. Kolejowa 1, 63-300 Pleszew
 7. Organizator zapewnia:
 • osobę prowadzącą warsztaty,
 • materiały dydaktyczne dla uczestników,
 • przerwę kawową,
 • zaświadczenie o ukończeniu warsztatów.


		
Show Buttons
Hide Buttons
Wielkość czcionki
Kontrast