Grafika symboliczna - świecąca się żarówka

Wyniki konkursu “Działaj PPLokalnie”

20 kwietnia Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięskie projekty zgłoszone do konkursu na inicjatywy oddolne zgłoszone w konkursie “Działaj PPLokalnie”.

20 kwietnia Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięskie projekty zgłoszone do konkursu na inicjatywy oddolne zgłoszone w konkursie “Działaj PPLokalnie”.

Najwyższą liczbę punktów, a co za tym idzie granty w wysokości 8.000 zł. otrzymały poniższe projekty:

1. “Klub Splotersi” – sztuka wyplatania sznurków – projekt zgłoszony przez Agnieszkę Łukowską

2. Nakręć się na wielokulturowość – projekt  zgłoszony przez Romanę Adamek i Kingę Melka

3. Bajkowo i baśniowo – plenerowe festyny teatralne w Kowalewie i Pleszewie – projekt zgłoszony przez  Małgorzatę Walendowską, reprezentującą Teatr Prawie Wielki w Kowalewie.

Konkurs “Działaj PPLokalnie” został zrealizowany w ramach projektu BLISKO (2021 – 2022) “Stacja Biblioteka – tu jesteś u siebie!” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 4.1.