Szkolenie bibliotekarzy z udziałem młodzieży

W kolejnym szkoleniu dla bibliotekarzy uczestniczyła również młodzież z pleszewskich szkół.

„Rozpoznawanie potencjału kulturowego młodych ludzi – diagnozowanie w oparciu o animacyjne metody badawcze” to temat kolejnego szkolenia podnoszącego  kompetencje bibliotekarzy, zorganizowanego w ramach realizacji projektu „Stacja Biblioteka – tu jesteś u siebie!”.

Zajęcia przeprowadzono z udziałem młodzieży. Prowadzący warsztaty – Jakub Walczyk wraz z dwoma bibliotekarzami zaprezentowali pozostałym uczestnikom szkolenia, w jaki sposób można rozpoznawać potencjał kulturowy młodych ludzi. Zadaniem młodzieży było wymyślenie i opracowanie programu jednodniowej imprezy tematycznej w bibliotece.

W drugiej części szkolenia uczestnicy rozmawiali o zaproponowanych przez młodzież wydarzeniach, oraz o uskutecznieniu, przeprowadzanych w przyszłości przez bibliotekarzy badań. Informacje i spostrzeżenia, zebrane podczas rozmów z młodzieżą pozwoliły bibliotekarzom na ustalenie wstępnych kierunków działań, które skierowane zostaną do młodych mieszkańców w najbliższym czasie.

 

Wydarzenie zostało zrealizowane przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Pleszewie w ramach realizacji projektu „Stacja Biblioteka – tu jesteś u siebie!” dofinasowanego ze środków MKiDN w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Priorytet 4.1. BLISKO Biblioteka|Lokalność|Inicjatywy|Społeczność|Kooperacja|Oddolność.

Projekt “Stacja Biblioteka – tu jesteś u siebie!”, dofinansowano ze środków  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  2.0 na lata 2021-2025

Logotypu Ministerstwa Kultury, Narodowego Centrum Kultury oraz Programu Rozwoju Czytelnictwa