Spotkanie O biblioterapii wychowawczej z rodzicami zastępczymi

O biblioterapii wychowawczej z rodzicami zastępczymi

We wtorek, 22 marca, w pleszewskiej bibliotece odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział rodzice z grupy wsparcia dla rodzin zastępczych działającej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

We wtorek, 22 marca, w pleszewskiej bibliotece odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział rodzice z grupy wsparcia dla rodzin zastępczych działającej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, będącym organizatorem Pieczy Zastępczej.

Spotkanie wspólnie z dyrektorką biblioteki, prowadziła Agnieszka Lech –  kierownik Sekcji Pomocy Dziecku i Rodzinie i Zespołu ds. Pieczy Zastępczej.

W czasie tego przemiłego popołudnia kierownik Działu Dziecięcego Paulina Marciniak opowiedziała rodzicom o zaletach biblioterapii wychowawczej i pokazała książki, które mogą im pomóc w radzeniu sobie z problemami dzieci i nastolatków.

Uczestnicy spotkania zostali też zapoznani z ofertą biblioteki skierowaną do rodzin z dziećmi. Wszyscy zgodzili się, że to dopiero początek świetnie zapowiadającej się współpracy. W planach kolejne wspólne działania.