Na zdjęciu uczestnicy spotkania

Warsztaty z Bartkiem Lisem dotyczące badania potrzeb kulturalnych lokalnej społeczności

Badanie potrzeb kulturalnych i kulturowego potencjału lokalnego społeczeństwa” - to temat szkolenia dla bibliotekarzy, które poprowadził socjolog, dr Bartek Lis.

15 września 2021 r. zorganizowane zostało szkolenie dla pracowników bibliotek – „Badanie potrzeb kulturalnych i kulturowego potencjału lokalnego społeczeństwa”, które poprowadził socjolog, dr Bartek Lis.

Na zdjęciu uczestnicy spotkania

Podczas szkolenia omówione zostało przygotowanie „krok po kroku” diagnozy, dzięki której dobrze dopasujemy działania do potrzeb lokalnej społeczności, i która może nam także dostarczyć inspiracji i pomysłów do tych działań.

B. Lis zwrócił szczególną uwagę na badania prowadzone metodami animacyjnymi, które zdecydowanie sprawdzają się w pracy z młodzieżą.

W przygotowaniu diagnozy nie bez znaczenia są również tzw. dane zastałe, czyli m.in. informacje statystyczne dotyczące funkcjonowania  biblioteki czy dane z raportów, opracowań  na temat czytelnictwa w Polsce i w innych krajach.

Projekt “Stacja Biblioteka – tu jesteś u siebie!”, dofinansowano ze środków  Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach realizacji Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa  2.0 na lata 2021-2025

 

Logotypu Ministerstwa Kultury, Narodowego Centrum Kultury oraz Programu Rozwoju Czytelnictwa